Sjoemelmert in Roermond
Hotel Roermond Next Door
Discount slider image

Sjoemelmert in Roermond

Beleef de Sjoemelmert in Roermond!

De Sjoemelmert, al meer dan 50 jaar een traditie in Roermond, is de ultieme combinatie van jaarmarkt, braderie, rommelmarkt, hobbymarkt en kunstmarkt. Jaarlijks trekt deze gezellige markt duizenden bezoekers. Dit jaar vindt de Sjoemelmert plaats op woensdag 24 en donderdag 25 juli.

Kom genieten van de unieke sfeer en maak er een onvergetelijk verblijf van in ons hotel. Wij heten u van harte welkom!

Beste Prijsgarantie
 — 

Privacyverklaring


U bezoekt de website www.hotelroermondnextdoor.nl van Hotel Roermond Next Door. Er zijn situaties waarbij wij informatie van u vragen, om bijvoorbeeld met u te corresponderen of om uw boeking/reservering te verwerken. Als u dat wilt informeren wij u over onze aanbiedingen via onze e-mailservice. Uiteraard gaan wij zeer zorgvuldig om met al uw (persoonlijke) gegevens.
Hotel Roermond Next Door (Stationsplein 13) valt onder Hotel Roermond (Stationsplein 9). Hotel Roermond is dan ook verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Hotel Roermond
Stationsplein 9 & 13
6041 GN Roermond
+31 (0)475 31 81 18
info@hotelroermond.nl  
www.hotelroermond.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Hotel Roermond verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt om bijvoorbeeld met u te corresponderen of om uw reservering te verwerken.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaattype

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hotelroermond.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom wij persoonsgegevens verwerken
Hotel Roermond verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
- Het verwerken van uw reservering en zo optimaal mogelijk te kunnen afhandelen en om een beeld te krijgen van uw eventueel aanvullende wensen.
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
- Hotel Roermond analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Hotel Roermond neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hotel Roermond) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Hotel Roermond bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden op uw verzoek uit het systeem verwijderd. Hiervoor kunt u contact opnemen via info@hotelroermond.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden
Hotel Roermond verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hotel Roermond blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Hotel Roermond gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Hotel Roermond gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website goed werkt, deze te kunnen optimaliseren en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Lees nog meer over cookies link invoegen https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de social mediabedrijven. Hieronder een overzicht:

[ Bijvoorbeeld:
Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar ]

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hotel Roermond en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hotelroermondnextdoor.nl.

Om er zeker van te zijn dat dit verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort (machine readable zone), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk – binnen vier weken – op uw verzoek.

Hotel Roermond wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Hotel Roermond neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hotelroermond.nl